Lithograph map of Walla Walla, Washington Territory, 1883
Lithograph map of Walla Walla, Washington, 1884
Lithograph map of Walla Walla, Washington, 1889
Lithograph map of Walla Walla, Washington, 1889
Lithograph pictorial map of Main Street in Walla Walla, Washington Territory, 1881
Lithograph pictorial map of Walla Walla, Washington Territory, 1866